درباره من

جواد منفرد متولد مرداد 1364  در مشهد مقدس

رشته تحصیلی : مهندسی معماری

آدرس پستی:

مشهد،امامت 19،پلاک 119،واحد 5

اینستاگرام:

javad_monfared64

ایمیل:

javad_monfared@gmail.com

تلگرام:

monfared_javad@

Phone:

09155058337

تخصص و رسالت

تخصص درزمینه ذهن شناسی و ارتباطات ، اصول و فنون مذاکره ، فن بیان و سخنوری ، موانع رشد فردی

ماموریت ورسالت من آموزش و انتقال آگاهی در زمینه قوانین خلقت و آموزش و نحوه به کارگیری آنها در زندگی شخصی ، کسب و کار و روابط اجتماعی و خانوادگی میباشد.